Lägg tiden där den
gör mest nytta

Sekoia är ett digitalt verktyg för vårdsektorn. Lösningen består av personliga pekskärmar med appar som minskar tiden för administration och ökar tiden hos de boende.

Varför Sekoia?

Mer tid för omsorg. Skräddarsydd vård.
Färre fel. Lätt att använda.

Läs mer här
Är du
ekonomiansvarig?

Du har budgetansvar...

Är du
chef?

Du har personalansvar...

Är du
vårdanställd?

Du arbetar med vård -och omsorg...

Sekoia cases

Stora Sköndal: underlättat vardagen digitalt
Burlövs kommun: Planeringsstöd möjliggör helhetssyn
En helt annan överblick och kvalitet

Vilka appar finns?

Hur går implementeringen till?

Hur fungerar det tekniskt?

Hur fungerar supporten?

Nyheter

3 snabba frågot till Susanne Rolfner Suvanto
Vi frågade Susanne Suvanto, Verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet och tidigare utredare av nationell kvalitetsplan för vården och omsorgen om äldre personer, 3 snabba frågor angående hennes roll och arbete kring e-hälsa.
23.01.2018   |   LÄS MER
Fler observationer, färre avvikelser
Läkemedelsanvändning och fallolyckor identifierades i Socialstyrelsens lägesrapport 2016 inom patientsäkerhetsområdet som de största riskområdena för uppkomst av vård skada. Cirka 70 000 personer vårdas varje år på sjukhus efter att ha fallit. Ungefär 70 procent av fallskadorna i slutenvården gäller personer 65 år eller äldre
23.01.2018   |   LÄS MER
3 tips för att omvandla er dokumentation till en värdefull tillgång
Under de senaste tio åren har fokus ökat på personcentrerad vård, vilket är bra men ställer höga krav på dokumentation, vårdplaner och rehabilitering. Som följd av detta, spenderar dagens vårdpersonal mindre tid åt de boende. Detta kan stressa vårdpersonalen, som inte hinner lägga sin tid där den behövs för att ge den vård och omsorg som den boende har behov av.
21.11.2017   |   LÄS MER
Aces in places: 5 egenskaper hos en superanvändare
När man gör det möjligt att ta hand om vård genom ny teknik, och gör den viktiga förändringen från pappersarbete till digitalt arbete, är det viktigt att komma ihåg hur förändringar kräver ledningsriktningar och stödstrukturer. En av dem är att fokusera på Superanvändare...
23.10.2017   |   LÄS MER
Ledning med nya digitala förutsättningar
Som en del av en ledningsgrupp inom vård och omsorg står man inför många komplexa problem och frågor. Från användning av resurser och rekrytering till optimering. I grund och botten hur skapar vi den bästa omsorgen från de resurser vi står till förfogande? Det är en svår fråga med många olika svar. I den här artikeln tittar vi på hur dagens arbetsflöden kan stöttas av nya digitala förutsättningar.
23.10.2017   |   LÄS MER
Digitalisering kan stödja kommunens kvalitetssäkring
Är det en viktig ambition att sträva efter att uppnå bäst möjliga omsorg på landets LSS- och Äldreboende? Det tycker vi! Men samhällets resurser räcker inte till att utföra alla åtgärder i socialtjänsten. Därför måste beslutsfattare som verksamhetschefer ta ställning till hur resurserna ska stödja kvalitetssäkringen.
21.09.2017   |   LÄS MER
Implementation av välfärdsteknik är inte en quick fix
Er organisation har bestämt sig för att introducera välfärdsteknik i verksamheten. Men hur och när kan verksamheten uppleva vinster av gjorda investeringar och vad bör man tänka på för att få ut maximal effekt av gjord investering. Vi har samlat en rad tips och råd, som kan hjälpa din organisation med ett lyckat införande av välfärdsteknik.
23.08.2017   |   LÄS MER
3 digitala tips som stärker yrkeskompetensen
På vård- och omsorgsboende är vardagen präglat av stress med begränsad tid till de boende. Omsorgspersonal tvingas till kompromisser när tiden inte räcker till.
19.06.2017   |   LÄS MER
Rekommendationer från Sveriges eHälsokommun 2017
Västerås kommun blev tilldelade utmärkelsen som Sveriges eHälsokommun 2017 på nordens ledande eHälsomöte - Vitalis. Vi intervjuade vinnarna om deras förändring och digitala framsteg.
12.06.2017   |   LÄS MER
Installation VS Implementation Digital planering
När du köper ett digitalt planeringssystem, vill du mest troligt ha höga förväntningar om att systemet ska hjälpa dig att öka effektiviteten och ge bättre omsorg för dina boende. Det var ju just därför köpte du systemet. Men dessa resultat kommer inte att upplevas som magiskt när du har utfört transaktionen till leverantören av planeringssystemet.
17.05.2017   |   LÄS MER
Ytterligare ett steg mot digitalt stöd inom vården
I ett nystartat pilotprojekt testar Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm en tjänst inom digital vårdplanering och kommunikation. Det är ett led i att öka de äldres delaktighet, inflytande och säkerhet genom ett planeringsverktyg för personalen.
11.05.2017   |   LÄS MER
Dokumentation: Från ett tråkigt måste till värdefull kommunikation
Dokumentation och registrering av utförda åtgärder kräver stora resurser på vårdhem och boenden. I takt med att lagkraven på dokumentation har skärpts har även arbetsbördan ökat. Trots att man skärpte kraven i syfte att förbättra vården för de boende är det ett faktum att personalen har mindre tid för omsorg än någonsin förr.
21.04.2017   |   LÄS MER
Hur kan kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen förenas?
Den 11 april bjöd Sekoia in till en inspirerande dag för att diskutera hur vi kan förena kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen för att skapa både en bättre arbetsmiljö och en bättre vardag för den enskilde.
21.04.2017   |   LÄS MER
Data ska bidra till vården inte styra den
I takt med att dokumentationskraven blir allt mer omfattande ökar också datainsamlingen vid vårdcentraler och boenden. På sikt är detta positivt eftersom utvecklingen gör att chefer och medarbetare kan fatta beslut baserade på fakta snarare än magkänsla.
16.03.2017   |   LÄS MER
Från anmälningar till förebyggande av avvikelser
Så kallade avvikelser eller negativa händelser är något som bekymrar många kommunala kvalitetsansvariga inom socialtjänsten och äldreomsorgen. En sådan händelse är något som kan ge medarbetarna dålig nattsömn och på sikt leda till att verksamheten får dåligt rykte. Så vad kan man göra?
15.02.2017   |   LÄS MER
Begreppsförvirring? Om medicinteknik, välfärdsteknik och e-hälsa
Begrepp som medicinteknik, välfärdsteknik och e-hälsa används ofta i medierna. Men vad betyder termerna egentligen? Läs här och få koll på vad detta med pillerkameror och wearables handlar om.
17.01.2017   |   LÄS MER
Välfärdstekniken finner sin plats inom vård och omsorg
Välfärdstekniken har gjort sitt intåg i många svenska vårdhem och bostäder – i varierande omfattning. Men hur ser man egentligen på dessa nya typer av verktyg? Och hur långt har sektorn som helhet kommit? Det har vi velat ta reda på.
17.01.2017   |   LÄS MER
Intervju med mannen bakom Vårdrapporten: Mats Fagerlund
Vi bad mannen bakom Vårdrapporten, Mats Fagerlund, 5 frågor som bör belysa de viktigaste punkterna i 2016. Grant Thornton analyserar och följer utvecklingen inom vårdsektorn och publicerar varje år en omfattande branschanalys av utvecklingen inom privat vård och omsorg i Sverige. Läs mer här.
14.12.2016   |   LÄS MER
En kväll med välfärdsteknologi
Den 23 november bjöd danska ambassaden i Stockholm och företaget Sekoia in till en inspirerande kväll för att diskutera behovet av välfärdsteknologi inom vård och omsorg. Ett 25-tal personer från kommuner och ledande vårdföretag deltog. Tidigare biträdande stadsdirektör och it-direktör/CIO i Stockholms stad, Anette Holm, berättar här.
29.11.2016   |   LÄS MER
8 steg för implementering av digital välfärdsteknik
Inom omsorgssektorn anser många att det är en oöverstiglig uppgift att få de anställda att använda nya verktyg. Paradoxalt nog har det visat att upplevelsen blir till motsatt effekt om förbättrad kvalitet. Så i stället för att göra vardagen enklare, läggs ännu fler arbetsuppgifter till en stressig arbetsdag. Hur skall vi då införa ny välfärdsteknik?
17.11.2016   |   LÄS MER
Kraftmätning av 3 myter om välfärdsteknik
Välfärdsteknik och digitalisering är i hetluften som aldrig förr, och vi upplever speciellt ett stigande intresse i social – och hälsovårdssektorn för dessa nya digitala hjälpmedel. Med den stora demografiska pressen och de många besparingarna kommer samtidigt ett ökat krav på effektivisering. Här anses välfärdsteknik av många som en del av lösningen på framtidens sociala insatser.
18.10.2016   |   LÄS MER
Mini intervjuer från Äldreomsorgsdagarna
Vi har intervjuat tre personer om välfärdsteknikens roll i vård och omsorgen. Resultatet bör ge en förståelse för dom vardagliga tankar som kommunerna har runt hinder, tillväxt och kvalitet.
18.10.2016   |   LÄS MER
Träffas vi på Äldreomsorgsdagarna?
13-14. oktober är Äldreomsorgsdagarna, som i år fokuserar på ”Hälsan och själen”. Båda lika viktiga för att vi ska kunna leva fullt ut hela livet. Temat välkomnar vi på monter A03:15, redo att omsätta tankar i handling.
21.09.2016   |   LÄS MER
Måste omsorgen satsa på välfärdsteknologi?
Vården och omsorgen har i dag stora utmaningar med den demografiska utvecklingen och den stadigt ökande äldre befolkningen. Dagligen rapporteras det om svårigheter med personalförsörjning, där färre händer tvingas ta hand om fler vård- och omsorgstagare. Vilken roll spelar teknik här?
29.08.2016   |   LÄS MER
Burlövs kommun testar ny välfärdsteknologi
I ett nystartat pilotprojekt testar Burlövs kommun en tjänst inom välfärdsteknologin som riktar sig till gruppen äldre och personer med funktionsnedsättning. Projektet är ett led i att öka delaktigheten och göra informationen om brukarna lättillgänglig för personalen.
17.06.2016   |   LÄS MER
Vitalis i Göteborg
Den här veckan är i Vitalis' tecken. Nordens ledande och största mötesplats inom eHälsa handlar om utveckling av vård och omsorg genom IT.
06.04.2016   |   LÄS MER
Välfärdsmässa om framtidens lösningar
Den här veckan är Sekoia på mässa om välfärdsteknik i Tranås. Dagarna är uppdelade i olika besökspass. Medarbetare, kunder och politiker får möjlighet att upptäcka ny teknik och nya metoder för bibehållen självständighet.
31.03.2016   |   LÄS MER
Regeringen satsar miljoner på fler äldreboenden
Allt fler äldre tvingas bo kvar hemma trots att de har rätt till plats på särskilt boende. Därför har äldreminister Åsa Regnér beslutat om att ge 150 miljoner i investeringsstöd till svenska kommuner för att hjälpa dem att komma igång med fler äldreboenden.
30.03.2016   |   LÄS MER
Pekskärmarna förbättrar den pedagogiska vården på Sølund
Sedan oktober 2015 har personalen på vårdhemmet Sylund i Skanderborg använt specialutformade pekskärmar i sitt arbete. Den digitala skärmlösningen heter Sekoia och är ett led i ett pilotprojekt som ska effektivisera kommunikationen och planeringen kring den enskilde brukaren för alla oavsett vilken arbetsuppgift man har eller vilket skift man jobbar på.
22.03.2016   |   LÄS MER
Inget slår en hjälpande hand
I dag är det berättigat fokus på fördelningen av budgetmedel inom äldreområdet. Antal anställda i förhållande till antalet invånare sjunker och det kan en miljard till äldreomsorgen inte kompensera för. Förr var det 1,3 personal/invånare jämfört med 0,7 i dag.
02.03.2016   |   LÄS MER
Ensamhet din djävul
Enligt Ældre Sagen i Danmark ökar bristen på relationer risken för sjukdom och förtida död med 50 procent. Tyvärr är ensamhet bland äldre ett växande problem i hela Norden. Det försöker som tur är många organisationer och människor råda bot på varje dag.
24.02.2016   |   LÄS MER
Vilket vårdhem vill du bo på?
Om man föredrar rock, pop eller panflöjt kan ha stor betydelse – under hela livet. Numera invigs en del moderna vårdinrättningar i Norden. Trenden pekar uppåt och visar att de nya typerna av profilboenden kan locka folk genom att utgå från deras gemensamma intressen. Det är med andra ord helt okej att vara fotbollstokig, djurälskare eller matentusiast.
11.02.2016   |   LÄS MER
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Sekoia AB   /   Ranhammarsvägen 4a   /   168 67 Bromma   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Ranhammarsvägen 4a   /   168 67 Bromma
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Ranhammarsvägen 4a
168 67 Bromma
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00