Lägg tiden där den
gör mest nytta

Sekoia är ett digitalt vårdplaneringsverktyg som ger allt det stöd som ni behöver i er vård -och omsorgsleverans. Och ökar tiden hos de boende.

Varför Sekoia?

Mer tid för omsorg. Skräddarsydd vård.
Färre fel. Lätt att använda.

Läs mer här
Är du
ekonomiansvarig?

Du har budgetansvar...

Är du
chef?

Du har personalansvar...

Är du
vårdanställd?

Du arbetar med vård -och omsorg...

Sekoia cases

Frösunda Omsorg: Här bestämmer kunden
Stora Sköndal: underlättat vardagen digitalt
Burlövs kommun: Planeringsstöd möjliggör helhetssyn

Vilka appar finns?

Hur går implementeringen till?

Hur fungerar det tekniskt?

Hur fungerar supporten?

Nyheter

Så här hanterar Sekoia situationen med COVID-19
Vi på Sekoia jobbar kontinuerligt med proaktiva åtgärder för att minska smittspridning, exempelvis genom säkerställda möjligheter till arbete hemifrån.
20.04.2020   |   LÄS MER
6 steg för implementering av digital välfärdsteknik
Inom omsorgssektorn anser många att det är en oöverstiglig uppgift att få de anställda att använda nya verktyg. Paradoxalt nog har det visat att upplevelsen blir till motsatt effekt om förbättrad kvalitet. Så i stället för att göra vardagen enklare, läggs ännu fler arbetsuppgifter till en stressig arbetsdag. Hur skall vi då införa ny välfärdsteknik?
26.11.2019   |   LÄS MER
Kraftmätning av 3 myter om digitalisering
Är du en av dem, som har svårt att överskåda, vad digitaliseringen innebär och kanske tycker, att tävlingen om att effektivisera och om att skära ner, flyttar fokus från vad som betyder mest? Vi har listat tre myter om digitalisering, som faktisk kan tacklas.
28.10.2019   |   LÄS MER
”Ju mer datadrivna vi blir, desto fler faktorer måste man ta hänsyn till”
I takt med att dokumentationskraven blir allt mer omfattande ökar också datainsamlingen vid boenden. På sikt är detta positivt eftersom utvecklingen gör att chefer och medarbetare kan fatta beslut baserade på fakta snarare än aning. Därför kan mer objektiva beslutsunderlag också fungera som grundläggande motivationsfaktor då dokumentationsprocessen digitaliseras.
24.09.2019   |   LÄS MER
Individens personliga behov är IBIC:s själva existensberättigande
Att individens och dess personliga behov tillgodoses är IBIC:s själva existensberättigande, skulle man inte på ett säkert sätt garantera detta så finns inte IBIC. Därför måste man bygga system där det är omöjligt att strunta i den individuella människan. Intervjua med Karl Nyström Edefjäll.
26.09.2019   |   LÄS MER
Vård- och handlingsplaner innehåller fel och blir aldrig perfekta
Är genomförandeplanen ett levande dokument? Varför kan aldrig genomförandeplanen bli perfekt? Det kanske inte existerar något som en detaljerad och uppdaterad genomförandeplan.
26.08.2019   |   LÄS MER
Proaktiv vård och omsorg ger stora besparingar
Så kallade avvikelser eller negativa händelser är något som bekymrar många kommunala kvalitetsansvariga inom socialtjänsten och äldreomsorgen. En sådan händelse är något som kan ge medarbetarna dålig nattsömn och på sikt leda till att verksamheten får dåligt rykte. Så vad kan man göra?
17.06.2019   |   LÄS MER
Alltför stora mängder dokumentation är en belastning
Det är inte en helt lätt uppgift att sätta sig in i de många schemadrivna och pappersbaserade rutinerna på ett omsorgsboende. Det finns ett närmast oändligt antal olika dokumentationsformer. Var och en med sin historiska grund och kapacitet att stödja den yrkesmässiga verksamheten. Samtidigt tar de upp en stor del av den tid som i stället skulle kunna läggas på social omsorg.
26.09.2019   |   LÄS MER
Fördelarna med dokumentation inom vården
Lagen kräver visserligen att den vård som ges vid en klinik eller ett boende dokumenteras, men den här dokumentationen kan användas till mycket mer än att bara bevisa vilka åtgärder som har vidtagits. Givetvis kommer dokumentationen alltid att vara viktig för sjukvården och äldreomsorgen, och möjligheterna att utnyttja denna dokumentation på ett mer proaktivt sätt beror helt på hur organisationen som helhet är utformad för att hantera den.
04.04.2019   |   LÄS MER
Hedemora kommun vill dokumentera tillsammans med den boende och skapa delaktighet!
Ett nytt sätt att dokumentera på skall ge omsorgsförvaltningen i Hedemora den sista pusselbiten i att öka delaktigheten för den boende.
07.03.2019   |   LÄS MER
Sekoia inleder partnerskap med Pulsen Omsorg
Sekoia är glada att kunna meddela att vi ingått partnerskap med Pulsen Omsorg. Pulsen Combine är marknadens modernaste stödsystem för den kommunala socialtjänsten. Combine är en webbaserad tjänst som effektivt knyter samman medborgare, myndighet och utförare.
13.02.2019   |   LÄS MER
Användbara tips för att dagligen arbeta med genomförandeplanen
Det är svårt att med dagens arbetssätt löpande arbeta efter genomförandeplanen då den ofta inte är tillgänglig i närhet till den boende. Men med dagens teknik finns dock möjligheten att direkt i anslutning till den boende ta del av genomförandeplanen och den boende kan tillsammans med personalen dagligen ta del av och diskutera behov och önskemål utifrån den boendes behov av utförandet av vård och omsorg.
13.02.2019   |   LÄS MER
Vårdtjänster med datastöd? Allt du behöver veta
Att använda uppgifter från er verksamhet och göra dem till en permanent del av den vård ni erbjuder kan verka komplicerat eller något som hör framtiden till. Men så är det faktiskt inte. Det kan göra stor skillnad. Men vad menas egentligen med databaserade metoder?
13.02.2019   |   LÄS MER
Implementerar vi fortfarande? Eller är det omodernt?
Implementering av IT och teknik sker knappast utan en utredning av de vinster som verktyget lovar att det medför. Så har framför allt välfärdsteknik sålt sig själv. Med affärsnytta och avkastning på investeringar högt uppe på köparens dagordning. Vinsterna ska som minst uppväga omkostnaderna. Och gärna säkra strategiska landvinningar för de organisationer som implementerar. Ja. Men bara för att man har investerat betyder inte det att vinstrealiseringen sker problemfritt. Tvärtom.
13.02.2019   |   LÄS MER
Mats Rundkvist: Vi behöver börja samskapa individnytta med välfärdsteknik
Efter att välfärdsteknik under många år var något som många pratade om men få gjorde så mycket praktiskt med har det nu blivit ”ordet på allas läppar”. Det är idag en prioriterad angelägenhet såväl nationellt i departement och hos myndigheter som lokalt ute i kommuner och regioner.
05.12.2018   |   LÄS MER
Är digitalisering relevant för särskilt boende?
Med tanke på de demografiska utmaningarna och kommunala budgetarna är det vår erfarenhet att särskilt boende efterlyser metoder för att få kvaliteten att bli minst lika bra som effektiviteten. Det finns därför skäl att påstå att digitalisering är relevant för närsjukvården och framtidens vård och omsorg.
12.12.2018   |   LÄS MER
Sekoia vinner Microsoft priset för bästa digitala kundtransformationen
Den här veckan fick Sekoia Microsoft priset "Partner of The Year" för bästa digitala kundtransformationen. Burlövs kommun har lyckats med en mer jämlik och proaktiv omsorg med ökad delaktighet genom digital innovation.
08.02.2019   |   LÄS MER
Redovisning: Vad social omsorg kan lära av sociala medier
Digitaliseringen bidrar till att förvandla hela den sociala omsorgen som sektor. Det som kan framstå som en relativt enkel övning att ersätta ett pappersdokument till en digitalprocess men är mer komplext en man kan tro. Vi ser ett skiftande resultat i många projekt kring digitalisering och olika digitala erfarenheter. Vi ska nu ta en titt på hur digitaliseringen kan hjälpa vårdgivare att stödja vården med dokumentation och underlag.
12.12.2018   |   LÄS MER
3 områden som kan förbättras med hjälp av data
I takt med att dokumentationskraven för vård och omsorgsboenden ökar och man i allt högre grad arbetar digitalt, har mängden data också ökat. Denna utveckling bidrar till framtidssäkringen av vårdorganisationerna. Det finns en stor potential i den digitala omvandlingen som vi tittar på här.
12.12.2018   |   LÄS MER
Digitalisering (är nog bra) men varför?
Det är mycket snack om digitalisering och välfärdsteknik inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Åratals eftersläpning har övertygat många om att nu är det faktiskt dags. Men varför då, egentligen? Den här artikeln försöker slå hål på några myter om den nya svarta och utmana den digitalisering som finns med i alla strategier värda namnet.
12.12.2018   |   LÄS MER
Dokumentation: Från ett tråkigt måste till värdefull kommunikation
Dokumentation och registrering av utförda åtgärder kräver stora resurser på vårdhem och boenden. I takt med att lagkraven på dokumentation har skärpts har även arbetsbördan ökat. Trots att man skärpte kraven i syfte att förbättra vården för de boende är det ett faktum att personalen har mindre tid för omsorg än någonsin förr.
04.07.2019   |   LÄS MER
3 snabba frågot till Susanne Rolfner Suvanto
Vi frågade Susanne Suvanto, Verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet och tidigare utredare av nationell kvalitetsplan för vården och omsorgen om äldre personer, 3 snabba frågor angående hennes roll och arbete kring e-hälsa.
12.12.2018   |   LÄS MER
Fler observationer, färre avvikelser
Läkemedelsanvändning och fallolyckor identifierades i Socialstyrelsens lägesrapport 2016 inom patientsäkerhetsområdet som de största riskområdena för uppkomst av vård skada. Cirka 70 000 personer vårdas varje år på sjukhus efter att ha fallit. Ungefär 70 procent av fallskadorna i slutenvården gäller personer 65 år eller äldre
04.07.2019   |   LÄS MER
Digitalisering stöder personalen och bidrar till omsorgen
I takt med att dokumentationskraven blir allt mer omfattande ökar också digitaliseringen av vård och omsorgen. Utvecklingen hjälper till att fattar beslut baserade på data och fakta.
12.12.2018   |   LÄS MER
Implementation av välfärdsteknik är inte en quick fix
Er organisation har bestämt sig för att introducera välfärdsteknik i verksamheten. Men hur och när kan verksamheten uppleva vinster av gjorda investeringar och vad bör man tänka på för att få ut maximal effekt av gjord investering. Vi har samlat en rad tips och råd, som kan hjälpa din organisation med ett lyckat införande av välfärdsteknik.
12.12.2018   |   LÄS MER
Aces in places: 5 egenskaper hos en superanvändare
När man gör det möjligt att ta hand om vård genom ny teknik, och gör den viktiga förändringen från pappersarbete till digitalt arbete, är det viktigt att komma ihåg hur förändringar kräver ledningsriktningar och stödstrukturer. En av dem är att fokusera på Superanvändare...
12.12.2018   |   LÄS MER
Implementering är nyckeln till vinstrealisering
Många gånger är digitalisering en del av en organisatorisk process, med syften som kvalitetsförbättring, verksamhetsoptimering eller något annat som ligger till grund för den digitala förändringen. Om så är fallet bör man göra en rad överväganden. Vi kommer att ta upp några av dem här, då implementering går hand i hand med ”vinstrealisering”.
12.12.2018   |   LÄS MER
3 tips för att omvandla er dokumentation till en värdefull tillgång
Under de senaste tio åren har fokus ökat på personcentrerad vård, vilket är bra men ställer höga krav på dokumentation, vårdplaner och rehabilitering. Som följd av detta, spenderar dagens vårdpersonal mindre tid åt de boende. Detta kan stressa vårdpersonalen, som inte hinner lägga sin tid där den behövs för att ge den vård och omsorg som den boende har behov av.
12.12.2018   |   LÄS MER
Ledning med nya digitala förutsättningar
Som en del av en ledningsgrupp inom vård och omsorg står man inför många komplexa problem och frågor. Från användning av resurser och rekrytering till optimering. I grund och botten hur skapar vi den bästa omsorgen från de resurser vi står till förfogande? Det är en svår fråga med många olika svar. I den här artikeln tittar vi på hur dagens arbetsflöden kan stöttas av nya digitala förutsättningar.
12.12.2018   |   LÄS MER
Installation VS implementation Digital planering
När du köper ett digitalt planeringssystem, vill du mest troligt ha höga förväntningar om att systemet ska hjälpa dig att öka effektiviteten och ge bättre omsorg för dina boende. Det var ju just därför köpte du systemet. Men dessa resultat kommer inte att upplevas som magiskt när du har utfört transaktionen till leverantören av planeringssystemet.
12.12.2018   |   LÄS MER
Digitalisering kan stödja kommunens kvalitetssäkring
Är det en viktig ambition att sträva efter att uppnå bäst möjliga omsorg på landets LSS- och Äldreboende? Det tycker vi! Men samhällets resurser räcker inte till att utföra alla åtgärder i socialtjänsten. Därför måste beslutsfattare som verksamhetschefer ta ställning till hur resurserna ska stödja kvalitetssäkringen.
12.12.2018   |   LÄS MER
Begreppsförvirring? Om medicinteknik, välfärdsteknik och e-hälsa
Begrepp som medicinteknik, välfärdsteknik och e-hälsa används ofta i medierna. Men vad betyder termerna egentligen? Läs här och få koll på vad detta med pillerkameror och wearables handlar om.
12.12.2018   |   LÄS MER
3 digitala tips som stärker yrkeskompetensen
På vård- och omsorgsboende är vardagen präglat av stress med begränsad tid till de boende. Omsorgspersonal tvingas till kompromisser när tiden inte räcker till.
12.12.2018   |   LÄS MER
Sammanställning från Sekoia Akademin 2018
Den 21 maj 2018 höll Sekoia sin årliga akademi. Här kan du läsa vilka reflektioner som gjorts på dagen.
14.08.2018   |   LÄS MER
Lunchseminarie: Digitalisering och delaktighet
Är du intresserad av hur vi med hjälp av digitala hjälpmedel kan öka delaktighet inom vård och omsorg. Då är du välkommen på lunchseminarie i Umeå 22 maj.
15.06.2018   |   LÄS MER
Samarbete mellan kultur- och vårdsektorn ger nya upplevelser
När konserthuset Studio Acusticum i Piteå för några år sedan hade skapat sin play-kanal för att sprida konserter online uppstod den konkreta frågan: Vem har mest glädje av ett kulturutbud på nätet? Svaret hittade man tillsammans med Betaniastiftelsen som under lång tid har arbetat med helhetssyn inom vård- och omsorg: Målgruppen bör vara personer som inte själva kan ta sig till spelplatserna.
15.06.2018   |   LÄS MER
Rekommendationer från Sveriges eHälsokommun 2017
Västerås kommun blev tilldelade utmärkelsen som Sveriges eHälsokommun 2017 på nordens ledande eHälsomöte - Vitalis. Vi intervjuade vinnarna om deras förändring och digitala framsteg.
14.08.2018   |   LÄS MER
Ytterligare ett steg mot digitalt stöd inom vården
I ett nystartat pilotprojekt testar Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm en tjänst inom digital vårdplanering och kommunikation. Det är ett led i att öka de äldres delaktighet, inflytande och säkerhet genom ett planeringsverktyg för personalen.
15.06.2018   |   LÄS MER
Hur kan kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen förenas?
Den 11 april bjöd Sekoia in till en inspirerande dag för att diskutera hur vi kan förena kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen för att skapa både en bättre arbetsmiljö och en bättre vardag för den enskilde.
15.06.2018   |   LÄS MER
Välfärdstekniken finner sin plats inom vård och omsorg
Välfärdstekniken har gjort sitt intåg i många svenska vårdhem och bostäder – i varierande omfattning. Men hur ser man egentligen på dessa nya typer av verktyg? Och hur långt har sektorn som helhet kommit? Det har vi velat ta reda på.
15.06.2018   |   LÄS MER
Intervju med mannen bakom Vårdrapporten: Mats Fagerlund
Vi bad mannen bakom Vårdrapporten, Mats Fagerlund, 5 frågor som bör belysa de viktigaste punkterna i 2016. Grant Thornton analyserar och följer utvecklingen inom vårdsektorn och publicerar varje år en omfattande branschanalys av utvecklingen inom privat vård och omsorg i Sverige. Läs mer här.
13.09.2018   |   LÄS MER
En kväll med välfärdsteknologi
Den 23 november bjöd danska ambassaden i Stockholm och företaget Sekoia in till en inspirerande kväll för att diskutera behovet av välfärdsteknologi inom vård och omsorg. Ett 25-tal personer från kommuner och ledande vårdföretag deltog. Tidigare biträdande stadsdirektör och it-direktör/CIO i Stockholms stad, Anette Holm, berättar här.
15.06.2018   |   LÄS MER
Mini intervjuer från Äldreomsorgsdagarna
Vi har intervjuat tre personer om välfärdsteknikens roll i vård och omsorgen. Resultatet bör ge en förståelse för dom vardagliga tankar som kommunerna har runt hinder, tillväxt och kvalitet.
15.06.2018   |   LÄS MER
Träffas vi på Äldreomsorgsdagarna?
13-14. oktober är Äldreomsorgsdagarna, som i år fokuserar på ”Hälsan och själen”. Båda lika viktiga för att vi ska kunna leva fullt ut hela livet. Temat välkomnar vi på monter A03:15, redo att omsätta tankar i handling.
14.08.2018   |   LÄS MER
Måste omsorgen satsa på välfärdsteknologi?
Vården och omsorgen har i dag stora utmaningar med den demografiska utvecklingen och den stadigt ökande äldre befolkningen. Dagligen rapporteras det om svårigheter med personalförsörjning, där färre händer tvingas ta hand om fler vård- och omsorgstagare. Vilken roll spelar teknik här?
15.06.2018   |   LÄS MER
Burlövs kommun testar ny välfärdsteknologi
I ett nystartat pilotprojekt testar Burlövs kommun en tjänst inom välfärdsteknologin som riktar sig till gruppen äldre och personer med funktionsnedsättning. Projektet är ett led i att öka delaktigheten och göra informationen om brukarna lättillgänglig för personalen.
14.08.2018   |   LÄS MER
Regeringen satsar miljoner på fler äldreboenden
Allt fler äldre tvingas bo kvar hemma trots att de har rätt till plats på särskilt boende. Därför har äldreminister Åsa Regnér beslutat om att ge 150 miljoner i investeringsstöd till svenska kommuner för att hjälpa dem att komma igång med fler äldreboenden.
15.06.2018   |   LÄS MER
Pekskärmarna förbättrar den pedagogiska vården på Sølund
Sedan oktober 2015 har personalen på vårdhemmet Sylund i Skanderborg använt specialutformade pekskärmar i sitt arbete. Den digitala skärmlösningen heter Sekoia och är ett led i ett pilotprojekt som ska effektivisera kommunikationen och planeringen kring den enskilde brukaren för alla oavsett vilken arbetsuppgift man har eller vilket skift man jobbar på.
28.06.2018   |   LÄS MER
Inget slår en hjälpande hand
I dag är det berättigat fokus på fördelningen av budgetmedel inom äldreområdet. Antal anställda i förhållande till antalet invånare sjunker och det kan en miljard till äldreomsorgen inte kompensera för. Förr var det 1,3 personal/invånare jämfört med 0,7 i dag.
15.06.2018   |   LÄS MER
Vilket vårdhem vill du bo på?
Om man föredrar rock, pop eller panflöjt kan ha stor betydelse – under hela livet. Numera invigs en del moderna vårdinrättningar i Norden. Trenden pekar uppåt och visar att de nya typerna av profilboenden kan locka folk genom att utgå från deras gemensamma intressen. Det är med andra ord helt okej att vara fotbollstokig, djurälskare eller matentusiast.
15.06.2018   |   LÄS MER
06.08.2018   |  
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00