Cases från Sekoia

Stora Sköndal: underlättat
vardagen digitalt

Större transparents, bättre inblick och tid till de boendes behov. Det är slutsatsen av Solgårdens vårdhem i Stora Sköndal, efter att ha valt Sekoia som sitt nya digitala vårdplanerings verktyg.

Burlövs kommun: Planeringsstöd
möjliggör helhetssyn

Det är två saker som projektledare Ninette Hansson fokuserar på, när hon skal förklara varför kommunen har digitaliserat planeringen av vården. Först så har rekrytering av nya personal på det kommunale äldreboende Boklunden och LSS-boendet Granliden blivit svårare. Sedan upplevde vårdpersonalen en vardag med alltför många timmar på kontoret–till administration och pappersarbete.

En helt annan
överblick och kvalitet

Äldreboendet Elmelunden har sagt tack och hejdå till långa listor och gemensamma kalendrar och god dag till digital kvalitetssäkring. Ett stöd för hela verksamheten.

Holstebro kommun: Insikt är
guld värd

Hur undviker man att dokumentation blir till en tråkig plikt? Man gör det till en naturlig del av vardagen tillsammans med de boenden säger Hyldgården där Sekoia installerats i 42 lägenheter.

Odense kommun: Bättre omsorg
för färre pengar

Odense kommun i Danmark undersökte förhållanden på de kommunale äldreboenden och konklusionen var klar: Vårdpersonalen upplevde en vardag med alltför många avbrott och för lite tid med individen. Problemet skulle inte avhjälpas genom fler anställda utan genom att nya, smarta arbetsprocesser. Valet föll på Sekoia.

Sekoia AB   /   Ranhammarsvägen 4a   /   168 67 Bromma   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Ranhammarsvägen 4a   /   168 67 Bromma
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Ranhammarsvägen 4a
168 67 Bromma
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00