Cases från Sekoia

Frösunda Omsorg:
Här bestämmer kunden

Frösunda Omsorg är ett värdedrivet företag. Det innebär att personalen arbetar utifrån samma värderingar. I grund och botten handlar det om att skapa största möjliga värde för medborgarna som här kallas kunder. Det är ju de som betalar. Den här principen kallar de för Frösunda-idén.

Stora Sköndal: underlättat
vardagen digitalt

Större transparents, bättre inblick och tid till de boendes behov. Det är slutsatsen av Solgårdens vårdhem i Stora Sköndal, efter att ha valt Sekoia som sitt nya digitala vårdplanerings verktyg.

Burlövs kommun: Planeringsstöd
möjliggör helhetssyn

Det är två saker som projektledare Ninette Hansson fokuserar på, när hon skal förklara varför kommunen har digitaliserat planeringen av vården. Först så har rekrytering av nya personal på det kommunale äldreboende Boklunden och LSS-boendet Granliden blivit svårare. Sedan upplevde personalen en vardag med alltför många timmar på kontoret. Till administration och pappersarbete.

Haderslev kommun: Digital vikarie
påverkar slutresultatet positivt

Denna danska kommun utgår från principen att skapa bästa möjliga arbetsvillkor för personalen på kommunens boenden. Detta kräver stöd från moderna arbetsredskap, något som samtidigt ger trygghet och översikt – och detta är guld värt för de boende.

Meta Marie fattar beslut
med verklig övertygelse

Meta Marie är ett privatdrivet äldreboende i Gadbjerg utanför Vejle. De som bor här är äldre människor med omsorgs- och vårdbehov och som vill ha en bra och trygg ålderdom. För Meta Marie och resten av Fonden Mariehjemmene handlar det om ”att leva – hela livet”

Holstebro kommun: Insikt är
guld värd

Hur undviker man att dokumentation blir till en tråkig plikt? Man gör det till en naturlig del av vardagen tillsammans med de boenden säger Hyldgården där Sekoia installerats i 42 lägenheter.

Odense kommun: Bättre omsorg
för färre pengar

Odense kommun i Danmark undersökte förhållanden på de kommunale äldreboenden och konklusionen var klar: Vårdpersonalen upplevde en vardag med alltför många avbrott och för lite tid med individen. Problemet skulle inte avhjälpas genom fler anställda utan genom att nya, smarta arbetsprocesser. Valet föll på Sekoia.

Från gula lappar till en ny
gemensam arbetskultur

Gula lappar, arbetsbeskrivningar, dygnsrytmsrapporter och aktivitetskalendrar är några exempel på de manuella verktyg som personalen på vårdhemmet Bertram Knudsens Have i Kolding, Danmark, har bytt ut mot Sekoia. De har gått från en vardag fylld av pappershögar till en där mycket mer information finns samlad i digital form – och nära till hands.

Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00