”Vi skapar en lugnare dag för den enskilde och medarbetaren”

Bättre omsorg för färre pengar. Så sammanfattas resultatet från Odense kommun där Sekoia har implementerats i stor omfattning.

När Odense kommun undersökte förhållanden på de kommunale äldreboenden var konklusionen klar: Vårdpersonalen upplevde en vardag med alltför många avbrott och för lite tid med individen. Problemet skulle inte avhjälpas genom fler anställda utan genom att nya, smarta arbetsprocesser. Valet föll på Sekoia.

 

Överblick och överskott

På äldreboenden märker man en tydlig skillnad. Enligt rehabiliteringschef Heidi Tange på Äldreboendet Ærtebjerghaven bidrar Sekoia till en lugnare vardag med färre oförutsedda händelser som t ex felmedicinering på grund av tidsbrist och avsaknaden av överblick.  

”Nu kan medarbetarna hela tiden se direkt hur långt man har kommit i dagens arbete, t ex vid byte av ett arbetsskift. Medarbetare kan också se om det finns behov av hjälp på en annan avdelning.”

Läs mer om förebyggande av avvikelser

Både-och-lösningar

Pressen på omsorgen kommer att öka de närmsta åren. Stora generationer når pensionärsåldern och flera har behov av komplex och omfattande omvårdnad. I Odense kommun önskar man nyttja väldfärdsteknologi som säkrar att personalens tid används där den gör mest skillnad.

”Det är den här typen av lösningar vi alltid går på i Odense. Lösningar där vi kan se att det blir ett kvalitetslyft samtidigt som det också går att spara pengar. Och det är nödvändigt med de sparkrav vi möter framöver ”, förklarar kommunalråd Brian Skov Nielsen från Odense kommun.

”Med det nya systemet skapar vi en lugnare dag för den enskilde och medarbetaren. Samtidigt kan vi spara tid vid överlämningar av arbetsuppgifter och planering av dagen, eftersom man enkelt kan överblicka dagens övergripande uppgifter samt de som berör den enskilde individen. Det betyder att samtidigt som vi skapar en mindre stressad vardag kan vi också spara en del pengar”, tillägger han.

Läs också 3 tips som stärker yrkeskompetensen

"Det betyder att samtidigt som vi skapar en mindre stressad vardag kan vi också spara en del pengar"

Rådmand Brian Skov Nielsen fra Odense Kommune

Odense case faktabox

  • Sekoia har implementerats på alla äldreboenden och finns snart på flera serviceboenden
  • Odense har över 2500 medarbetare som dagligen använder Sekoia
  • Kommunen estimerar att Sekoia frigör ca 15 miljoner SEK per år
Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00