Vi har fått en helt annan överblick och det ger oss en tryggare vardag"

Äldreboendet Elmelunden har sagt tack och hejdå till långa listor och gemensamma kalendrar och god dag till välfärdsteknik.

Välkommen till äldreboendet Elmelunden i Holbæk kommune. Ett nytt boende med klassiska utmaningar. 70 borgare med demens och omfattande funktionsnedsättning, fem kollektivboenden och allt för få timmar om dygnet.

 

All information på ett ställe

Sekoia installerades hos alla 70 borgare och dessutom fick alla fem kollektivboenden två gemensamma skärmar. Skillnaden var tydlig, förklarar undersköterska Charlotte Jensen.

 ”Förr hade varje enhet sin egen kalender som fylldes med anteckningar. Andra saker skrevs in i datorn så man skulle leta på flera ställen. Idag har vi samlat allt på en plats. Vi ska bara titta på ett ställe och skärmarna är en integrerad del av vardagen och vi påminns hela tiden om vad som ska göras. Det är mycket bättre struktur på allt nu.”

 

Skärmen står för överlämningarna

Särskilt arbetsprocessen vid överlämningar mellan arbetslag, nya medarbetare och vikarier har blivit bättre.

“Det ger mig också ett annat lugn i magen att veta att varje individ får den riktiga omvårdnaden när jag inte är på plats. Jag behöver inte förklara att den och den inte har fått middag, bad eller motion. Skärmen gör det för mig. Och om det är jag som kommer in på en ny avdelning, så vet jag precis vad jag ska börja med. Det betyder dock inte att vi har slutat att prata med varandra, säger Charlotte Jensen och skrattar.

För att välfärdsteknologi ska tas emot väl ska det göra arbetet lättare, inte tillföra mer arbete. Viktigast av allt är dock användarvänligheten, förklarar hon.

”Det är många som känner rädsla för ny teknik. Men Sekoia är lätt att förstå. Det går helt enkelt av sig själv, man bara börjar. Så har vi i alla fall upplevt det på Elmelunden.”

"Det är många som känner rädsla för ny teknik. Men Sekoia är lätt att förstå. Det går helt enkelt av sig själv, man bara börjar"

Undersköterska, Charlotte G. Jensen

Holbæk case faktabox

  • Elmelunden består av fem enheter med totalt 70 borgare med demens och omfattande funktionsnedsättning  
  • Alla 70 boenden har en Sekoiaskärm. Varje enhet har två gemensamma skärmar
  • De mest nyttjade funktioner är arbetsuppgifter, kalender och varubeställning samt TV-guide och radio för borgarna
  • Sekoia implementerades i september 2015
Sekoia AB   /   Ranhammarsvägen 4a   /   168 67 Bromma   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Ranhammarsvägen 4a   /   168 67 Bromma
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Ranhammarsvägen 4a
168 67 Bromma
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00