”Det känns tryggt och bra för mig. Man får en god överblick över dagens uppgifter. Vi uppnår en gemenskap och en dialog kring vad det är vi ska göra idag.”

Bertram Knudsens Have har infört Sekoia för att skapa bättre arbetsrutiner med större överblick över vardagen.

När tre kommunala vårdhem skulle slås samman föll det sig naturligt att byta ut några av de analoga arbetsrutinerna mot digitala motsvarigheter. Det blev en utmaning att skapa en ny, gemensam arbetskultur på vårdhemmet. Den löste man digitalt.

Från gula lappar till en ny, gemensam arbetskultur

Gula lappar, arbetsbeskrivningar, dygnsrytmsrapporter och aktivitetskalendrar är några exempel på de manuella verktyg som personalen på vårdhemmet Bertram Knudsens Have i Kolding, Danmark, har bytt ut mot Sekoia. De har gått från en vardag fylld av pappershögar till en där mycket mer information finns samlad i digital form – och nära till hands. För Bertram Knudsens Have påbörjades denna resa redan 2013 då tre kommunala vårdhem slogs samman.

Ledningen utnyttjade utmaningen för att bygga upp en ny, gemensam arbetskultur för att skapa bättre arbetsrutiner med ökad överblick. Övergången från pappersbaserad dokumentation till digitala arbetssätt gick dock inte helt bekymmersfritt, förklarar social- och hälsoassistent Tanja Steenholt:

”När vi fick veta att vi inte längre skulle använda våra Mayland-kalendrar gömde vi dem i våra skåp i ett halvår. Vi var rädda för att missa något. På andra avdelningar skedde övergången dock från en dag till en annan.”

Större närvaro i det dagliga arbetet

På Bertram Knudsens Have fokuserar man på att skapa närhet mellan vårdtagare och personal. Här har Sekoia bidragit till att återföra fokus till det arbete som utförs i vårdtagarens närhet. En del av den tid som tidigare gick åt till kontors- eller korridorsarbete kan nu läggas på samvaro med vårdtagarna. Tidigare var det svårt att hinna med det. Vårdhemschef Helle Carlson förklarar:

”Det känns tryggt och bra för mig. Man får en god överblick över dagens uppgifter och hur vi ligger till med dem. Den tid jag behöver för att skaffa mig en uppfattning om läget kan jag lägga inne hos herr Hansen. Vi uppnår en gemenskap och en dialog kring vad det är vi ska göra idag.”

Omställningen från pappersbaserade arbetsverktyg till en digital lösning har varit omfattande. Resultatet blev dock att Sekoia nu är en central del av arbetskulturen. Tanja Steenholt sammanfattar:

”Det är en lång process (att bli digitala) men det gör oss bättre. Jag kan inte tänka mig att arbeta på ett vårdhem utan Sekoia.”

Läs mer om hur digitalisering kan förbättra tre kärnområden inom vårdsektorn

Bertram Knudsens Have

"Det är en lång process (att bli digitala) men det gör oss bättre. Jag kan inte tänka mig att arbeta på ett vårdhem utan Sekoia"

Social- och hälsoassistent Tanja Steenholt

Faktaruta Kolding

  • Sekoia infördes på Bertram Knudsens Have i oktober 2013
  • Bertram Knudsens Have har totalt 90 vårdbostäder med plats för 96 boende och 120 medarbetare
  • Under våren 2017 infördes Sekoia vid ytterligare två vårdhem i Koldings kommun
Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00