Karina Lange fattar beslut med verklig övertygelse. Frågar man föreståndaren varför de har valt att digitalisera verksamheten har hon många goda skäl att berätta om. 

Meta Mariehjemmet är ett privatdrivet äldreboende i Gadbjerg utanför Vejle. De som bor här är äldre människor med omsorgs- och vårdbehov och som vill ha en bra och trygg ålderdom. Promenadvägar slingrar sig runt bostäderna och hela området så att även de som har svårt att gå kan ta sig fram i rullstol eller med rollator. Här finns myshörnor och bänkar överallt och utomhusaktiviteter pågår året runt. Detta är tämligen kännetecknande för Meta Marie och resten av Fonden Mariehjemmene. Här handlar det om ”att leva – hela livet”. 

 

Bild av Meta Mariehjemmet

”Vi kan numera på ett mycket enklare sätt följa upp frågor som tidigare begravdes i stora textmassor. Vi kan till exempel välja ut en viss faktor och välja att registrera uppgifter om just denna faktor under en relevant period.”

Karina Lange, föreståndare för Meta Mariehjemmet

Löser många utmaningar i vardagen

Med hjälp av välfärdsteknik och digitala hjälpmedel får Meta Mariehjemmet tillgång till ett stöd som tidigare var fullständigt omöjligt. Rent konkret handlar det om informationsinsamling som blir alltmer användbar och bidrar till att säkra kvaliteten i vården:

”Vi har till exempel en boende som tryckte på larmknappen enormt många gånger. När vi skyndat oss dit visade det sig ofta handla om att hen ville ha saft eller andra småsaker som bidrog till trivseln. Här har vår händelseregistrering hjälpt oss att förstå den boende bättre och se till att larmet används på ett mer ändamålsenligt sätt”, berättar Karina Lange.

Och det är precis på detta sätt tekniken bör hjälpa personalen, anser hon.

”Vi kan numera på ett mycket enklare sätt följa upp frågor som tidigare begravdes i stora textmassor. Vi kan till exempel välja ut en viss faktor och välja att registrera uppgifter om just denna faktor under en relevant period. Efter exempelvis ett par veckor har vi en logg av god kvalitet som vi kan analysera och skapa oss en bättre bild av vad som händer.”

Det har visat sig att detta kräver mindre personalresurser trots att antalet registreringar har ökat markant. I slutänden har man fått ett beslutsunderlag för vården som är mycket bättre förankrat, och det går mycket snabbare att avgöra om personalgruppen följer de boendes vårdplaner.

Läs också hur data ska bidra til vården - inte styra den

Dygnsrytmplanering: till nytta för alla

Dygnsrytmplaneringen på Meta Mariehjemmet är inte heller generisk utan utgår från individuella behov. Varje medarbetare signerar löpande dessa planer och tillhörande uppgifter. På så vis kan alla ta ansvar för vården. De boende får ökad trygghet och blir mer engagerade, något som faktiskt ökar nöjdheten – även bland medarbetarna. En fördel som inte får glömmas bort, enligt Karina Lange.

”Vi använder våra rapporter på många sätt. Både vid utvärdering och förhandling. Vi får bättre förmåga att dokumentera det faktiska vårdbehovet. Framför allt kan vi anpassa våra insatser efter det aktuella behovet. Detta är något som verkligen stimulerar oss”, berättar hon.

Tack vare det stöd medarbetarna får genom digitaliseringen används kontoret allt mindre. Det ger mer tid över till att umgås med de boende, och på det hela taget ökar personalnärvaron i de gemensamma utrymmena.

”Vi kan känna oss stolta över vad vi gör. Allting handlar om de boende. Och det är också här som arbetsglädjen uppstår.”

Du kan läsa mer om hur även Louise Mariehjemmet använder Sekoia för att öka delaktigheten (På danska)

Boende vid Meta Mariehjemmet

”Vi kan känna oss stolta över vad vi gör. Allting handlar om de boende. Och det är också här som arbetsglädjen uppstår.”

Karina Lange, föreståndare för Meta Mariehjemmet

"Meta" faktabox

  • Meta Mariehjemmet är en del av Mariehjemmene, en privat och oberoende ideell organisation
  • Meta ligger i Gadbjerg och har 28 bostäder och har som mål att skapa hög livskvalitet
  • Här hjälper Sekoia till att skapa överblick och omtyckta arbetsrutiner som tar hänsyn till de boendes individuella önskemål och förmågor
Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00