3 tips som stärker yrkeskompetensen

På vård- och omsorgsboende är vardagen präglat av stress med begränsad tid till de boende. Omsorgspersonal tvingas till kompromisser när tiden inte räcker till.

Dokumentation sker på kontoret långt ifrån arbetsuppgifterna nära Brukaren. Detta arbetssätt begränsar kommunikation mellan kollegor och ger många gånger en allt för dålig överblick över de uppgifter som skall utföras under ett dygn på ett omsorgsboende. Personal tvingas till att notera och komma ihåg detaljer som senare skall dokumenteras i en dator på kontoret långt ifrån Brukaren, istället för att fokusera på den boendes behov i själva vårdsituationen på boendet. Resultatet blir ofta att det blir stora brister dokumentationen och uppföljning av insatser näst intill omöjlig. Personal har svårt att följa arbetsgången då de inte kan se vilken kollega som gjort vad under arbetspasset och blir osäkra på vilka uppgifter som är utförda. Personal måste om och om igen rapportera till varann och lära om när insatserna förändras. Tid som hade kunnat gå till Brukaren eller till att planlägga och utföra vård och omsorgsuppgifter.

Hur kan vi då vrida fokus mot kompetensutveckling och stärka yrkeskompetensen?

Det finns ingen snabb lösning till att skapa en vardag med mer focus på själva vårdkompetenserna hos personalen. Det finns dock ett par saker man kan göra för att underlätta för personalen så att de kan använda och utveckla sin expertis.

1) Sätt fokus på sammanhanget mellan planläggning och utförande av de professionella uppgifterna

Hur ser insatserna ut för varje Boende? Och hur skall vi understödja dessa? Skapa en enkel och tydlig dokumentationsprocess tillgängliga där insatserna skall utföras utifrån den Boendes behov. Koordinera samtliga insatser så de blir enkelt för personalen att i realtid följa hur verksamheten ligger till utifrån planlagda insatser och uppgifter.

2) Gör det viktigare att leverera utifrån behovet än att dokumentera 

Om vi inte underlättar för personalen genom att göra det enkelt och kanske till och med utvecklande att dokumentera så tvingas personalen välja, – leverera vård efter behov eller dokumentera. Att leverera bra vård tar tid, så efterföljande dokumentation riskerar att inte bli så detaljerad och grundlig som den kunde varit. Opålitlig dokumentation är obrukbar, så det är viktigt att förse de anställda med de rätta ramar så att dokumentation kan bli gjord med kontinuitet i stället för i efterhand på kontoret.

3) Kontinuerlig dokumentation för bättre kommunikation

Personalen utvecklas och kan fatta rätt beslut när de får en överblick över den enskilda Brukaren och hela verksamheten. Med hjälp av rätt verktyg förändras personalens arbetssätt för dokumentation och uppföljning. Lusten att samarbetat och arbeta proaktivt ökar och en stolthet växer fram i personalgruppen. Dokumentationsprocessen betraktas ofta som ett tråkigt måste och är inte anledningen till att man valde omsorgsyrket.

Dokumentation: Från ett tråkigt måste till värdefull kommunikation
Trots att man skärpte kraven i syfte att förbättra vården för de boende är det ett faktum att personalen har mindre tid för omsorg än någonsin förr.

Konkreta ändringar ger det professionella ett lyft

Att förändra fokus i en organisations vårdkompetenser kan vara svårt men inte omöjligt, detta har en av Sekoias kunder på kort tid bevisat. 

”Vi har skapat ett nytt initiativ omkring motivation och frisk luft till den boende. Allt finns på Sekoia skärmarna för alla boende, våra boende har efter införandet av Sekoia fått mer utevistelse och att glömma någon uppgift blir i princip omöjlig”

Ett annat område som har blivit väsentligt förbättrat för vård och omsorgsboenden är medicinhantering. Det ger medarbetarna ett lugn och kontroll när de vet att alla uppgifter blir utförda på korrekt sätt.

”Arbetsuppgiften angående den boendes medicin är generellt mycket bättre. Det var så jobbigt att komma hem och komma på att man glömt något. Det händer bara inte nu, då man hela tiden checkar av vad som har gjorts. Instruktionerna är också mycket lättare att förstå: istället för en massa text, bläddrar man bara genom några bilder. Det är mycket mer förståeligt i bild och video form”.

En viktig del för att nyttja en organisations vårdkompetenser är att vårduppgifter ska bli gjorda med mer enhetlighet. Detta kan vara svårt om det inte finns några bra riktlinjer på hur en uppgift ska lösas. När personalen vet precis hur och varför en uppgift ska lösas, står de i en stark position för att leverera ännu bättre vård för de boende. Och för varandra!

20.06.2018   |   Dokumentation , Digitalisering, Data,
Data ska bidra till vården
inte styra den

I takt med att dokumentationskraven blir allt mer omfattande ökar också datainsamlingen vid vårdcentraler och boenden. På sikt är detta positivt eftersom utvecklingen gör att chefer och medarbetare kan fatta beslut baserade på fakta snarare än magkänsla.

08.10.2018   |   LÄS MER
Är digitalisering relevant
för särskilt boende?

Med tanke på de demografiska utmaningarna och kommunala budgetarna är det vår erfarenhet att särskilt boende efterlyser metoder för att få kvaliteten att bli minst lika bra som effektiviteten. Det finns därför skäl att påstå att digitalisering är relevant för närsjukvården och framtidens vård och omsorg.

27.09.2018   |   LÄS MER
Sekoia vinner Microsoft priset
för bästa digitala kundtransformationen

Den här veckan fick Sekoia Microsoft priset "Partner of The Year" för bästa digitala kundtransformationen. Burlövs kommun har lyckats med en mer jämlik och proaktiv omsorg med ökad delaktighet genom digital innovation.

27.09.2018   |   LÄS MER
Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00