3 tips för att omvandla er dokumentation
till en värdefull tillgång

Under de senaste tio åren har fokus ökat på personcentrerad vård, vilket är bra men ställer höga krav på dokumentation, vårdplaner och rehabilitering. Som följd av detta, spenderar dagens vårdpersonal mindre tid åt de boende. Detta kan stressa vårdpersonalen, som inte hinner lägga sin tid där den behövs för att ge den vård och omsorg som den boende har behov av.

Så ....om du tillbringade 15 minuter mindre tid på dokumentation varje dag?

Det ger stora effekter att förenkla och standardisera dokumentationsprocessen på svenska vård och omsorgsboenden. Just nu använder de flesta vårdhem papper och den klassiska PC-dokumentationen. Genom att förändra dokumentationsprocessen och ge personal tillgång till all väsentlig information och ge möjligheten till att dokumentera i anslutning till den boende i stället för på kontoret ger en säkrare och mer effektiv dokumentation.

Boende som flyttar in på vård och omsorgsboenden har större behov av vård och omsorg än tidigare då vårduppgifterna blivet mer komplexa på svenska äldreboenden. Som ett resultat av detta blir dokumentationen en allt viktigare del av vården. Det är viktigt att veta exakt hur en uppgift ska utföras för att ge bästa möjliga vården för varje enskild. Genom att ha informationen tillgänglig i den boendes lägenhet ökar patientsäkerheten och din personal sparar en lång promenad fram och tillbaka från kontoret, vilket frigör mer tid som kan fokuseras på vård till den boende.

Från plan till arbete, åtgärd och mål

Situationen kräver en genomgång av de boendes vårdplan och personalens rutiner för att uppfylla dessa, därefter görs de nödvändiga ändringarna. Många vårdhem arbetar redan såhär, vilket ger den boende en service som både de själva, familj och vänner förväntar sig och är nöjda med. Så ger vi inte personalen de verktyg som ger dem överblick, möjlighet att arbeta proaktivt istället för att reaktivt kan bristerna i dokumentation och kommunikation mellan parter ge allvarliga följder. Läs om vilka följder brister i dokumentation kan ge här: NSD.se

Det finns 3 punkter som kan hjälpa en med att gå från plan till arbete, åtgärd och mål på ett effektivt sätt:

1) Förändra dokumentationsarbetet från ett "tråkigt måste " till värdefull kommunikation!

I dag tar dokumentation och registrering av dagliga vårduppgifter upp mer resurser än någonsin. Kraven på vad som ska dokumenteras och krav på datasäkerhet har blivit strängare och behovet av mer personlig vård har också ökat. Detta ger vårdpersonalen mindre tid för vård, vilket kan få skadliga effekter på både boende och vårdpersonal.

Dokumentationsriktlinjerna regleras av HSL och SOL, så det här är inte en diskussion om vad som ska dokumenteras, utan snarare hur man dokumenterar mest effektivt. Det är viktigt att ersätta de gamla dammiga mapparna med papper och detaljerade beskrivningar av observationer på ett smartare och mer intuitivt sätt för att samordna insatserna.

2) Fokusera på den boende i stället för på dokumentation.

Syftet med vårdpersonalens närvaro är en önskan att göra skillnad för andra. Ingen bör behandlas som bara en "säng". Personcentrerad vård handlar lika mycket om medkänsla som professionalism.

Digitalisering kan hjälpa personal att hålla fokus på vårduppgiften genom att hitta och samla in information. Digitaliseringen säkrar att rätt utvärderingar och övervägande är gjorda. På så sätt bidrar dokumentationen till kvalitetssäkring som kan gynna både boende och personal. 

3) Sök efter next practice

Genom att arbeta efter best practice, bidrar det till att strukturera och standardisera omsorgen vilket ökar möjligheten till att leverera en hög nivå på samtliga vård och omsorgsuppgifter. För att undvika möjliga misstag och brister krävs det dock kontinuerlig utvärdering. Det är nödvändigt att snabbt och enkelt få tillgång till viktig information, så det är möjligt att tillhandahålla en hög vårdnivå.

Här spelar dokumentation en viktig roll eftersom det ger personal möjlighet att få en översikt över varje enskild boende, så att det är enkelt kan dela viktig information om den boende för att säkerställa utmärkt vård.

Läs mer: planeringsstöd möjliggör en helhetssyn

Aces in places:
5 egenskaper hos en superanvändare

När man gör det möjligt att ta hand om vård genom ny teknik, och gör den viktiga förändringen från pappersarbete till digitalt arbete, är det viktigt att komma ihåg hur förändringar kräver ledningsriktningar och stödstrukturer. En av dem är att fokusera på Superanvändare...

18.07.2018   |   LÄS MER
Implementering är nyckeln
till vinstrealisering

Många gånger är digitalisering en del av en organisatorisk process, med syften som kvalitetsförbättring, verksamhetsoptimering eller något annat som ligger till grund för den digitala förändringen. Om så är fallet bör man göra en rad överväganden. Vi kommer att ta upp några av dem här, då implementering går hand i hand med ”vinstrealisering”.

11.07.2018   |   LÄS MER
Installation VS implementation
Digital planering

När du köper ett digitalt planeringssystem, vill du mest troligt ha höga förväntningar om att systemet ska hjälpa dig att öka effektiviteten och ge bättre omsorg för dina boende. Det var ju just därför köpte du systemet. Men dessa resultat kommer inte att upplevas som magiskt när du har utfört transaktionen till leverantören av planeringssystemet.

04.07.2018   |   LÄS MER
Sekoia AB   /   Ranhammarsvägen 4a   /   168 67 Bromma   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Ranhammarsvägen 4a   /   168 67 Bromma
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Ranhammarsvägen 4a
168 67 Bromma
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00