3 tips för att omvandla er dokumen­tation till en värdefull tillgång Under de senaste tio åren har fokus ökat på personcentrerad vård, vilket är bra men ställer höga krav på dokumentation, vårdplaner och rehabilitering. Som följd av detta, spenderar dagens vårdpersonal mindre tid åt de boende. Detta kan stressa vårdpersonalen, som inte hinner lägga sin tid där den behövs för att ge den vård och omsorg som den boende har behov av.

Så ....om du tillbringade 15 minuter mindre tid på dokumentation varje dag?

Det ger stora effekter att förenkla och standardisera dokumentationsprocessen på svenska vård och omsorgsboenden. Just nu använder de flesta vårdhem papper och den klassiska PC-dokumentationen. Genom att förändra dokumentationsprocessen och ge personal tillgång till all väsentlig information och ge möjligheten till att dokumentera i anslutning till den boende i stället för på kontoret ger en säkrare och mer effektiv dokumentation.

Boende som flyttar in på vård och omsorgsboenden har större behov av vård och omsorg än tidigare då vårduppgifterna blivet mer komplexa på svenska äldreboenden. Som ett resultat av detta blir dokumentationen en allt viktigare del av vården. Det är viktigt att veta exakt hur en uppgift ska utföras för att ge bästa möjliga vården för varje enskild. Genom att ha informationen tillgänglig i den boendes lägenhet ökar patientsäkerheten och din personal sparar en lång promenad fram och tillbaka från kontoret, vilket frigör mer tid som kan fokuseras på vård till den boende.

Från plan till arbete, åtgärd och mål

Situationen kräver en genomgång av de boendes vårdplan och personalens rutiner för att uppfylla dessa, därefter görs de nödvändiga ändringarna. Många vårdhem arbetar redan såhär, vilket ger den boende en service som både de själva, familj och vänner förväntar sig och är nöjda med. Så ger vi inte personalen de verktyg som ger dem överblick, möjlighet att arbeta proaktivt istället för att reaktivt kan bristerna i dokumentation och kommunikation mellan parter ge allvarliga följder. Läs om vilka följder brister i dokumentation kan ge här: NSD.se

Det finns 3 punkter som kan hjälpa en med att gå från plan till arbete, åtgärd och mål på ett effektivt sätt:

1) Förändra dokumentationsarbetet från ett "tråkigt måste " till värdefull kommunikation!

I dag tar dokumentation och registrering av dagliga vårduppgifter upp mer resurser än någonsin. Kraven på vad som ska dokumenteras och krav på datasäkerhet har blivit strängare och behovet av mer personlig vård har också ökat. Detta ger vårdpersonalen mindre tid för vård, vilket kan få skadliga effekter på både boende och vårdpersonal.

Dokumentationsriktlinjerna regleras av HSL och SOL, så det här är inte en diskussion om vad som ska dokumenteras, utan snarare hur man dokumenterar mest effektivt. Det är viktigt att ersätta de gamla dammiga mapparna med papper och detaljerade beskrivningar av observationer på ett smartare och mer intuitivt sätt för att samordna insatserna.

2) Fokusera på den boende i stället för på dokumentation.

Syftet med vårdpersonalens närvaro är en önskan att göra skillnad för andra. Ingen bör behandlas som bara en "säng". Personcentrerad vård handlar lika mycket om medkänsla som professionalism.

Digitalisering kan hjälpa personal att hålla fokus på vårduppgiften genom att hitta och samla in information. Digitaliseringen säkrar att rätt utvärderingar och övervägande är gjorda. På så sätt bidrar dokumentationen till kvalitetssäkring som kan gynna både boende och personal. 

3) Sök efter next practice

Genom att arbeta efter best practice, bidrar det till att strukturera och standardisera omsorgen vilket ökar möjligheten till att leverera en hög nivå på samtliga vård och omsorgsuppgifter. För att undvika möjliga misstag och brister krävs det dock kontinuerlig utvärdering. Det är nödvändigt att snabbt och enkelt få tillgång till viktig information, så det är möjligt att tillhandahålla en hög vårdnivå.

Här spelar dokumentation en viktig roll eftersom det ger personal möjlighet att få en översikt över varje enskild boende, så att det är enkelt kan dela viktig information om den boende för att säkerställa utmärkt vård.

Planeringsstöd möjliggör en helhetssyn
Läs mer om Burlövs implementering av Sekoia och hur det underlättar deras vård och omsorg här.
11.07.2018   |   Dokumentation , Digitalisering,
Vård- och handlingsplaner innehåller
fel och blir aldrig perfekta

Är genomförandeplanen ett levande dokument? Varför kan aldrig genomförandeplanen bli perfekt? Det kanske inte existerar något som en detaljerad och uppdaterad genomförandeplan.

26.08.2019   |   LÄS MER
Proaktiv vård och omsorg
ger stora besparingar

Så kallade avvikelser eller negativa händelser är något som bekymrar många kommunala kvalitetsansvariga inom socialtjänsten och äldreomsorgen. En sådan händelse är något som kan ge medarbetarna dålig nattsömn och på sikt leda till att verksamheten får dåligt rykte. Så vad kan man göra?

17.06.2019   |   LÄS MER
Alltför stora mängder dokumentation
är en belastning

Det är inte en helt lätt uppgift att sätta sig in i de många schemadrivna och pappersbaserade rutinerna på ett omsorgsboende. Det finns ett närmast oändligt antal olika dokumentationsformer. Var och en med sin historiska grund och kapacitet att stödja den yrkesmässiga verksamheten. Samtidigt tar de upp en stor del av den tid som i stället skulle kunna läggas på social omsorg.

16.05.2019   |   LÄS MER
Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00