Nyheter från Sekoia

Mini intervjuer
från Äldreomsorgsdagarna

Vi har intervjuat tre personer om välfärdsteknikens roll i vård och omsorgen. Resultatet bör ge en förståelse för dom vardagliga tankar som kommunerna har runt hinder, tillväxt och kvalitet.

18.10.2016   |   LÄS MER
Träffas vi
på Äldreomsorgsdagarna?

13-14. oktober är Äldreomsorgsdagarna, som i år fokuserar på ”Hälsan och själen”. Båda lika viktiga för att vi ska kunna leva fullt ut hela livet. Temat välkomnar vi på monter A03:15, redo att omsätta tankar i handling.

21.09.2016   |   LÄS MER
Måste omsorgen satsa
på välfärdsteknologi?

Vården och omsorgen har i dag stora utmaningar med den demografiska utvecklingen och den stadigt ökande äldre befolkningen. Dagligen rapporteras det om svårigheter med personalförsörjning, där färre händer tvingas ta hand om fler vård- och omsorgstagare. Vilken roll spelar teknik här?

29.08.2016   |   LÄS MER
Burlövs kommun testar
ny välfärdsteknologi

I ett nystartat pilotprojekt testar Burlövs kommun en tjänst inom välfärdsteknologin som riktar sig till gruppen äldre och personer med funktionsnedsättning. Projektet är ett led i att öka delaktigheten och göra informationen om brukarna lättillgänglig för personalen.

17.06.2016   |   LÄS MER
Regeringen satsar miljoner
på fler äldreboenden

Allt fler äldre tvingas bo kvar hemma trots att de har rätt till plats på särskilt boende. Därför har äldreminister Åsa Regnér beslutat om att ge 150 miljoner i investeringsstöd till svenska kommuner för att hjälpa dem att komma igång med fler äldreboenden.

30.03.2016   |   LÄS MER
Pekskärmarna förbättrar den
pedagogiska vården på Sølund

Sedan oktober 2015 har personalen på vårdhemmet Sylund i Skanderborg använt specialutformade pekskärmar i sitt arbete. Den digitala skärmlösningen heter Sekoia och är ett led i ett pilotprojekt som ska effektivisera kommunikationen och planeringen kring den enskilde brukaren för alla oavsett vilken arbetsuppgift man har eller vilket skift man jobbar på.

22.03.2016   |   LÄS MER
Inget slår
en hjälpande hand

I dag är det berättigat fokus på fördelningen av budgetmedel inom äldreområdet. Antal anställda i förhållande till antalet invånare sjunker och det kan en miljard till äldreomsorgen inte kompensera för. Förr var det 1,3 personal/invånare jämfört med 0,7 i dag.

02.03.2016   |   LÄS MER
Vilket vårdhem
vill du bo på?

Om man föredrar rock, pop eller panflöjt kan ha stor betydelse – under hela livet. Numera invigs en del moderna vårdinrättningar i Norden. Trenden pekar uppåt och visar att de nya typerna av profilboenden kan locka folk genom att utgå från deras gemensamma intressen. Det är med andra ord helt okej att vara fotbollstokig, djurälskare eller matentusiast.

11.02.2016   |   LÄS MER
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00