Användbara tips för att dagligen arbeta med genomförandeplanen
Det är svårt att med dagens arbetssätt löpande arbeta efter genomförandeplanen då den ofta inte är tillgänglig i närhet till den boende. Men med dagens teknik finns dock möjligheten att direkt i anslutning till den boende ta del av genomförandeplanen och den boende kan tillsammans med personalen dagligen ta del av och diskutera behov och önskemål utifrån den boendes behov av utförandet av vård och omsorg.

På detta sätt kan vi skapa en mer levande genomförandeplan och även öka delaktigheten för individen. Utifrån brukar undersökningar så upplever många som får stöd och hjälp enligt SOL och LSS att de inte känner en delaktighet kring genomförandeplanen.

Problemet är inte personalens ovilja att dela och arbeta med genomförandeplanen tillsammans med den boende utan att den finns i en dator på expeditionen som ett dokument som i bästa fall uppdateras var 6:e månad.

Det säger sig själv att om personal och boende inte har tillgång till de uppgifter som skall genomföras i anslutning till den boende, så är det lätt hänt att man inte genomför insatserna på det sätt som är överenskommet och upplevelsen av att känna sig delaktig försvinner.

Vikten och kraven på att individuella behov är stort och enligt nationella brukarundersökningen så får de flesta kommuner väldigt låga betyg på bland annat delaktighet. Även anhöriga upplever att det är väldigt varierande kvalitet på den kommunikation man utbyter med den personal som arbetar nära sina anhöriga.

Det handlar ofta om att skapa en medvetenhet kring individens krav, behov och önskemål. Det handlar om känna sig som en person snarare än en "patient". För att uppnå detta kan rätt vård och omsorgsplaneringsprogramvara ge stora effekter.

Denna video från SCIE (Social Care Institute for Excellence) kan ge inspiration till ett individan passat arbetssätt.

Vi har i detta nyhetsbrev vänt blickarna mot England och intervjuat ansvarig från BKR Care Consultancy. Ta gärna del av intervjun nedan.

Actionable tips to creating a personalised care plan
To provide some feasible tips and pointers as to how your residents’ care plans can get more personalised, we asked Founder and Director of BKR Care Consultancy, Bhavna Keane-Rao. 

1) From 'What is wrong with you to what matters to you'

An essential part of working in a more bespoke plan through the resident’s care plan is to shift the focus from ”What’s wrong with you?” to “What matters to you?”.

A way to do so is to focus more holistically on the resident’s personal history. What they did and when is important to them and very personal, so more will be revealed as they trust you more. This also means the ‘getting to know them’ part of being a carer is an on-going process.

2) The resident's needs are not static

It is important to bear in mind that the resident’s preferences might change over time. To accommodate these changes, it is vital to be able to change your records effortlessly, so it is always up to date.

3) Appreciate the uniqueness of every resident 
Everything the resident does is in a unique way, and if the carers are able to observe and include this in the resident’s care plan, then they will be able to understand the resident even better. This way the staff will get to know what and why something upsets the resident and what to do to make them happy. 

Large care homes can work personalised without compromising quality
Working with a fully personalised care plan for each resident might seem impossible if you run a large care home with a lot of time constraints. This is where care planning software comes into play.

Denmark’s biggest LD care home has 213 residents, and they working exactly with personalisation, to overcome the barriers of a generic care plan, introducing a person-centred care plan for each resident, without compromising their service and capabilities of delivering on each of the residents’ care plans. 

Another reason for working more personalised with the care plans is the care staff. Most people that become a carer dream of enabling people and this empowerment possesses a massive scalability for social care. Staff are not hired to fix people’s problems, but to understand and assist real people living real lives in residential and nursing care.

25.01.2019   |   Data, Dokumentation ,
Alltför stora mängder dokumentation
är en belastning

Det är inte en helt lätt uppgift att sätta sig in i de många schemadrivna och pappersbaserade rutinerna på ett omsorgsboende. Det finns ett närmast oändligt antal olika dokumentationsformer. Var och en med sin historiska grund och kapacitet att stödja den yrkesmässiga verksamheten. Samtidigt tar de upp en stor del av den tid som i stället skulle kunna läggas på social omsorg.

16.05.2019   |   LÄS MER
Fördelarna med dokumentation
inom vården

Lagen kräver visserligen att den vård som ges vid en klinik eller ett boende dokumenteras, men den här dokumentationen kan användas till mycket mer än att bara bevisa vilka åtgärder som har vidtagits. Givetvis kommer dokumentationen alltid att vara viktig för sjukvården och äldreomsorgen, och möjligheterna att utnyttja denna dokumentation på ett mer proaktivt sätt beror helt på hur organisationen som helhet är utformad för att hantera den.

28.03.2019   |   LÄS MER
Hedemora kommun vill dokumentera tillsammans
med den boende och skapa delaktighet!

Ett nytt sätt att dokumentera på skall ge omsorgsförvaltningen i Hedemora den sista pusselbiten i att öka delaktigheten för den boende.

01.03.2019   |   LÄS MER
Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00