Individens personliga behov är IBIC:s själva existensberättigande

Vi har pratat med Karl Nyström Edefjäll kring IBIC och nedan finns svar och tanker.

IBIC är beslutat om i 94% av Sveriges kommuner detta innebär att verktyget kommer att användas nationellt. Ungefär hälften av de kommuner som beslutat om IBIC använder det i någon utsträckning i dag, i de övriga pågår utvecklingsarbete, införande i varierande omfattning. Socialstyrelsen avser att tillhandahålla en omfattande support för att införandet av IBIC kan underlättas. Många privata aktörer har också vaknat och erbjuder stöd däribland jag med JURISTEN C. Vad gäller standardisering av dokumentation är det en svår fråga då det finns så många IT system i dag som kommuner använder. Jag ser att den frågan är separat och måste hanteras nationellt.

För att uppnå en rättssäker och lika nivå över landet så krävs det att alla aktörer gör tämligen lika. Dessutom är det omöjligt för rättsvårdande myndigheter och forskningen att ha koll på vad som pågår om det ser olika ut i kommunerna vilket det gör i dag.

Vi behöver börja samskapa individnytta välfärdsteknik
Hur hjälper välfärdsteknik att skapa individnytta? Mats Rundkvist berättar om vikten av digitala verktyg.

Man måste bygga system där det är omöjligt att strunta i den individuella människan

Att individens och dess personliga behov tillgodoses är IBIC:s själva existensberättigande, skulle man inte på ett säkert sätt garantera detta så finns inte IBIC. Därför måste man bygga system där det är omöjligt att strunta i den individuella människan.

Det är nödvändigt att digitalisera stora delar av vård och omsorg. Vi har en alltmer ökande äldre del av befolkningen, skulle vi möta detta med mer personal så går inte det, finns helt enkelt inte tillräckligt med resurser. Av den anledningen och många andra så måste delar av vården digitaliseras, såsom trygghetssystem, hemtjänst och snabba kontaktmöjligheter till hjälp. Det är också önskvärt att det byts ut till system som garanterar rättssäkerhet nationellt, samt att samverkan mellan system fungerar smärtfritt.

Karl Nyström Edefjäll:

90 tal Chef hemtjänst på Kungsholmen Stockholm. 20 tal ytterligare studier i socialjuridik Ersta högskola. Värdegrund på Uppsala universitet. Processledar-utbildning socialstyrelsen, delaktig nationellt i framtagandet av IBIC. Läser Snomed CT medicinskt språk på Århus universitet i Danmark. Arbetar som chef i Norsjö i Västerbottens län i Sverige samt som IBIC ansvarig i regionförbundet. Är med och framtager system PRATOR för landstinget i Västerbotten.

 

Karl Nyström Edefjäll

28.08.2019   |   Annat, Digitalisering,
6 steg för implementering
av digital välfärdsteknik

Inom omsorgssektorn anser många att det är en oöverstiglig uppgift att få de anställda att använda nya verktyg. Paradoxalt nog har det visat att upplevelsen blir till motsatt effekt om förbättrad kvalitet. Så i stället för att göra vardagen enklare, läggs ännu fler arbetsuppgifter till en stressig arbetsdag. Hur skall vi då införa ny välfärdsteknik?

26.11.2019   |   LÄS MER
Kraftmätning av
3 myter om digitalisering

Är du en av dem, som har svårt att överskåda, vad digitaliseringen innebär och kanske tycker, att tävlingen om att effektivisera och om att skära ner, flyttar fokus från vad som betyder mest? Vi har listat tre myter om digitalisering, som faktisk kan tacklas.

28.10.2019   |   LÄS MER
”Ju mer datadrivna vi blir,
desto fler faktorer måste man ta hänsyn till”

I takt med att dokumentationskraven blir allt mer omfattande ökar också datainsamlingen vid boenden. På sikt är detta positivt eftersom utvecklingen gör att chefer och medarbetare kan fatta beslut baserade på fakta snarare än aning. Därför kan mer objektiva beslutsunderlag också fungera som grundläggande motivationsfaktor då dokumentationsprocessen digitaliseras.

24.09.2019   |   LÄS MER
Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00