Så här hanterar Sekoia situationen med COVID-19

Vi på Sekoia jobbar kontinuerligt med proaktiva åtgärder för att minska smittspridning, exempelvis genom säkerställda möjligheter till arbete hemifrån. Vi har säkrat teknisk utrustning, goda rutiner och interna såväl som externa kommunikationsvägar för att fortsatt kunna leverera support 24/7 med en hög kvalitativ driftslösning.

Sekoia lösningen kör på precis som vanligt.

För våra konsulter som normalt sätt är ute hos kunder följer vi våra kunders riktlinjer och vår personal kan utföra sitt arbete på distans genom till exempel webbmöten och åtkomst till system via VPN. På så sätt kan vi fortsätta leverera som vanligt även vid begränsat tillträde till kundernas lokaler.

Vi arbetar inte mer än 10 personer på kontoret och vid minsta symptom av sjukdom arbetar medarbetare självklart på distans. Övriga medarbetare arbetar hemifrån.  För friska medarbetare tas beslut löpande utifrån hur situationen förändras.

Genom kontinuerlig information, riktlinjer och försiktighetsåtgärder för vår personal tar vi ansvar på både företags- och individnivå för att minska risker för vidare smittspridning och störningar i samhällsfunktioner.

Vi bevakar noga utvecklingen i de länder där vi verkar och omvärlden och följer upp situationen dagligen. Vi bedömer att vi har en god beredskap för situationen som råder.

20.04.2020   |   Annat,
6 steg för implementering
av digital välfärdsteknik

Inom omsorgssektorn anser många att det är en oöverstiglig uppgift att få de anställda att använda nya verktyg. Paradoxalt nog har det visat att upplevelsen blir till motsatt effekt om förbättrad kvalitet. Så i stället för att göra vardagen enklare, läggs ännu fler arbetsuppgifter till en stressig arbetsdag. Hur skall vi då införa ny välfärdsteknik?

26.11.2019   |   LÄS MER
Kraftmätning av
3 myter om digitalisering

Är du en av dem, som har svårt att överskåda, vad digitaliseringen innebär och kanske tycker, att tävlingen om att effektivisera och om att skära ner, flyttar fokus från vad som betyder mest? Vi har listat tre myter om digitalisering, som faktisk kan tacklas.

28.10.2019   |   LÄS MER
”Ju mer datadrivna vi blir,
desto fler faktorer måste man ta hänsyn till”

I takt med att dokumentationskraven blir allt mer omfattande ökar också datainsamlingen vid boenden. På sikt är detta positivt eftersom utvecklingen gör att chefer och medarbetare kan fatta beslut baserade på fakta snarare än aning. Därför kan mer objektiva beslutsunderlag också fungera som grundläggande motivationsfaktor då dokumentationsprocessen digitaliseras.

24.09.2019   |   LÄS MER
Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00