Funktionalitet

Sekoia är uppbyggt kring ett antal appar som ger överblick och förbättrar era arbetsrutiner. Ni väljer själva vilka funktioner som är användbara för er. Om behovet skulle ändras i framtiden ändrar vi lösningen så att den passar er.

Sekoia är till för att alla ska kunna använda det – utan bruksanvisningar och utan förhandskunskaper. Vi hjälper er att komma igång på bästa sätt och står alltid redo med service och support. Om ni är som våra andra användare kommer ni att vara självgående inom åtta veckor.

De dagliga arbetsuppgifterna

Med Sekoia kan ni koordinera samtliga arbetsuppgifter hos den enskilde brukaren. Här visas dagens arbetsuppgifter som bockas av i takt med att de utförs. Listan över arbetsuppgifter dikterar inte vad ni måste göra, utan hjälper er prioritera och ser till att inget glöms bort. Kort sagt: konstant överblick.

Avtal och aktiviteter

Sekoia ger er en exakt överblick över vilka avtal och aktiviteter som gäller för brukaren. Det betyder att ni kan planera veckan och fördela resurserna effektivare. Via kalendern kan brukaren anmäla sig till aktiviteter som ni eller andra aktörer erbjuder. Det är snabbt och enkelt och ser till att betydligt fler brukare deltar i veckans populäraste aktiviteter.

Dessutom är kalendern perfekt när brukaren behöver koordinera besök av familj och vänner.

Registrering av händelser

Vårdpersonal lägger en stor del av sin arbetstid på registrering och dokumentation. Sekoia gör det möjligt för er att blixtsnabbt registrera förutsedda, men inte planerade händelser, som exempelvis nödsamtal, vätskeintag eller tillbud – utan att lämna brukaren. Det gör det lätt att samla data som ni kan använda för att förbättra arbetet och dokumentationen.

Planer

De boendes genomförandeplaner/vårdplaner är centrala och är ett styrmedel för personalen. I Sekoia ligger dessa strukturerat enligt ett systematiskt arbetssätt eller klassifikationer som f.ex IBIC eller ICF. Tillsammans med uppgifter/insatser och observationer ger det en komplett bild av arbetet med den boende. Samtidigt kan användarna få ut rapporter på insatsen och observationer som är utförda och på det sättet blir uppföljningen lättare och mera specifik vilket bidrar till högre kvalitet vilket i sin tur gagnar den boende. 

Håll kontakten

Sekoia skapar även värden för boende och deras familjer och vänner. De kan bland annat hålla kontakten, dela familjebilder på skärmen, koordinera besök i kalendern och få hjälp i vardagen. Det är viktigt inte enbart för boende och familjen, utan även för personalen som får ännu bättre insikt och överblick. Det är en av vinn-vinnsituationerna vi strävar efter.

Dela era bilder

Brukarens familj och vänner kan skicka de senaste bilderna till brukarens skärm. Och omvänt. Den fungerar som en social nyhetstjänst där man delar bilder och kan skapa album för olika tillfällen som kan vara allt från familjesemestern och barnbarnens eskapader till brukarens egna livshistorier och minnesvärda ögonblick.

Fler egenskaper

Varubeställning

Med Sekoia kan ni beställa godkända vårdartiklar direkt från den boendes skärm utan byråkratiskt krångel och utan att behöva ta omvägen om kontoret. Sekoia läser av den boendes personnummer, vilket eliminerar felbeställningar. Ni får överblick över vad som har beställts och när det levereras.

Hjälp din kollega

Er vardag består av ett antal arbetsuppgifter som ni ska utföra tillsammans. Sekoia främjar det gemensamma ansvaret genom att visa var det finns störst behov av en hjälpande hand. Med ett klick kan ni se vilka arbetsuppgifter som måste utföras och var. Resultatet är bättre arbetsfördelning och mindre stress.

Hälsokontroller

Sekoia möjliggör inmatning och registrering av hälsokontroller. Det går att lägga in kommentarer till kontrollerna om det behövs en förklaring. Hälsoinformationen kan visas i tabeller eller diagram över blodsocker, blodtryck, syrehalt, smärta och vikt. Uppgifterna kan exporteras vid behov.

Instruktioner

Det går att se anvisningar i bild- och videoformat i Sekoia. Vi kallar dem för instruktioner. De ska vara professionella, avsedda för personalen. Eller för brukaren om ni t.ex. tränar in en viss övning. Det går att skriva in text till instruktionerna och anvisningarna som hjälp för personalen eller den boende i vardagen.

Vill du boka en presentation?

Skicka ett mail till oss på kontakt@sekoia.se eller ring +46 8 410 370 00

Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00