Implementering

Det tar åtta veckor att implementera Sekoia. Inte för att det måste ta så lång tid utan för att implementering är hjärtat i vår produkt. Och vi envisas med att ge våra användare den introduktion och träning som behövs för att kunna använda verktyget optimalt.

Efter de åtta veckorna är ni självgående och kommer genast att upptäcka effekterna. Fast det innebär inte att vi överger er. Alla våra kunder har tillgång till support och sparring. Vi har kontinuerlig uppföljning och när ni lägger till nya appar erbjuder vi undervisning för både chefer och personal. Vi är med er hela vägen.

 

Läs också 8 steg för implementering 
av digital välfärdsteknik

Start

Vi rekommenderar alltid att man börjar med den enklaste lösningen. Det ger en mjukstart och gör att alla känner sig trygga med den nya tekniken. Sekoia är helt utbyggbart och ni kan bygga ut med fler appar i takt med att ni lär er funktionerna.

Vi börjar med att kartlägga era behov och sätter ihop den lösning ni behöver utifrån dessa behov. Sedan undervisar vi cheferna som är personerna som ska stå för implementeringen på företaget. När vi är redo för det öppnar vi upp för personal, användare och anhöriga. Gärna med en festlig kickoff.

Implementering

 

Nästa etapp av implementeringen handlar om att förbereda alla användare väl. Nu ska vi utbilda en stab av superanvändare som kommer att fungera som era interna Sekoiaexperter. Efter dem är det dags för resten av personalen som faktiskt inte behöver mer än två timmars introduktion. Sedan är de redo för den digitala arbetsformen.

När ni är helt redo flyttar Sekoia in. Vi stannar kvar hos er och följer med personalen. Ni har konstant tillgång till våra projektledare, tekniker och experter som är väl insatta i era dagliga arbetsuppgifter och som vet hur ni får mest nytta av Sekoia. På så vis kommer ni att känna er väl rustade när det är dags att ta systemet i användning.

Drift

När ni har läget under kontroll tar vi regelbundet pulsen på projektet tillsammans. Om ni behöver support står vi givetvis till ert förfogande. Men utvärderingen är precis lika viktig. Hur tycker ni att det fungerar? Får ni ut det av verktyget som ni önskar?

Vi står redo med erfarenheter och kunskaper om er användning av Sekoia. Tillsammans gör vi anpassningar och säkerställer en lyckad implementering av ert nya digitala verktyg. När ni lägger till nya appar erbjuder vi undervisning för både chefer och personal. Vi är med er hela vägen.

 

Vill du veta mer?

Skicka ett mail till oss på kontakt@sekoia.se eller ring +46 8 410 370 00

Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00