Teknik

För att få bästa möjliga användarupplevelse finns det några tekniska frågor som måste besvaras. Det handlar om att kartlägga det som är viktigt för ett välfungerande system.

 

Enheter

Sekoia- är ett webbaserat verktyg och har två versioner  Sekoia och Sekoia Admin. Sekoia kan användas från mobila enheter oavsett mobiloperativsystem då det är webbaserat. Appen laddas ner från App Store eller Google Play.

Det är väldigt enkelt, Sekoia har utvecklats för att kunna köras på alla enheter, så ni behöver bara välja modellen ni vill använda.

Wi-Fi eller 3/4 G

Sekoia rekommenderas till minst 3G om det används utan Wi-Fi. 

När det gäller Wi-Fi så finns inga krav kring prestanda utöver det som finns för normalt surfande.

Internet

Ett bra trådlöst nätverk är ingen garanti för en bra användarupplevelse. Uppkopplingen till internet är minst lika viktig.

Därför rekommenderar Sekoia att den säkras separat.

Säkerhet och data

All information i Sekoia uppfyller Datainspektionens regler för personuppgifter. Vid undertecknandet av avtalet bifogas ett personuppgiftsbiträdesavtal där det beskrivs hur lagkraven uppfylls. Alla data överförs via krypterade kanaler och tillhör alltid kunden.

Personuppgiftsbiträdesavtalet är viktigt eftersom det fastställer hur vi gemensamt skyddar informationen i systemet.

Webbläsare

Precis som i många andra system sköter man administrationen i Sekoia via en vanlig webbläsare. Logga in som på vilken webbplats som helst och utför ditt arbete.

För att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt rekommenderar vi de senaste versionen av de vanligaste webbläsarna:

  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Firefox

Flera av dem uppdateras automatiskt till den senaste versionen om man har aktiverat funktionen. Då är det ett bekymmer mindre.

Har du andra tekniska frågor?

Skicka gärna ett mail till oss på kontakt@sekoia.se eller ring +46 8 410 370 00

Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00