Är du chef?

Som chef inom den offentliga sektorn måste du fatta många svåra beslut. Å ena sidan strävar du efter den högsta kvaliteten, å andra sidan har du många besparings- och dokumentationskrav att uppfylla. Den kombinationen är inte lätt och du pressas från alla håll.

Sekoia är ett verktyg utvecklat i nära samarbete med experter inom vård och omsorg. De olika apparna är avsedda att hjälpa dig i ditt arbete med samordning, överblick, varubeställningar och mycket mer, något som du helst ska kunna utnyttja i dina dagliga ledningsuppgifter.

 

På många boenden och vårdinrättningar beror bra resultat i hög grad på balansen mellan personal, boende och anhöriga. De tre kategorierna ska helst vara väl avvägda så att ni inte står där med missnöjd personal, risk för dålig kvalitet och många fel. Det går nämligen ut över boende, som ni alla är till för att hjälpa.

Vardagen präglas av många krav och då kan man lätt förlora fokus. Sekoia är ett hjälpmedel som ska förhindra det. Ledningen kan ta ut rapporter, följa upp den dagliga driften och kommunicera effektivt inom hela verksamheten. Inblick och överblick ger självförtroende, vilket hjälper er att få hela verksamheten att blomstra.Med Sekoia blir överblicken en
naturlig del av vardagen

På Hyldgården och andra boenden för personer med funktionsnedsättningar anpassas resurserna i hög grad efter rapporterna som personalen skickar in till handläggarna. Därför är det ett måste att dokumentationsverktygen är enkla, snabba och uppfyller alla krav.

”Förr ville myndigheterna ha en detaljerad rapport om den boendes utveckling. I dag handlar det mer om effektmätning: Har vi levererat det vi ska? Har herr Mattsson t.ex. fått sina dagliga promenader? Med Sekoia kan vi registrera allt med detsamma och dessa uppgifter kan jag plocka fram när handläggaren ringer. Vi kan till och med se varför vi inte har uppnått målet”, berättar pedagog och samordnare i Holstebro kommun, Anja Toftgaard.

Läs mer om Hyldgården och Sekoia 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skicka gärna ett mail till oss på kontakt@sekoia.se eller ring +46 8 410 370 00

Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00