Sekoia för ekonomiansvarig

Sekoia är ett verktyg som frigör varma händer från kallt pappersarbete och hjälper er lägga tiden där den gör mest nytta. Den tiden blir dessutom lönsam.

Färre varma händer, fler arbetsuppgifter och mycket pappersarbete som stjäl tid från vården och omsorgen. Så ser verkligheten ofta ut på många boenden och vårdinrättningar. Vi måste tänka i nya banor om vi vill bevara välfärden och samtidigt skapa en bättre vardag för både personalen och användarna.


Sekoia kan spara mycket pappersarbete och administrationstid åt er. Det betyder mer vård för pengarna och en återbetalningstid på bara 9–12 månader. I takt med att vi hjälper era vårdinrättningar att minska administrationstiderna och antalet tillbud och fel skapar vi tillsammans resultat som syns på nedersta raden. Det beror på effektiviseringen som är möjlig när man går från att jobba analogt till att jobba digitalt.

Sekoia har implementerats på mer än 55 vårdinrättningar i Danmark och Sverige, och används just nu vid mer än en miljon vårduppdrag i månaden. Sekoia underlättar arbetet för 5000 personer varje dag. Det är möjligt för vi har eliminerat alla tänkbara felkällor och skapat en meningsfull implementering som är effektiv redan från första dagen.

 

Med Sekoia får du ett väl beprövat lönsamt system

Sekoia bistår gärna med en beräkning av potentialen i form av affärsexempel. Vi tar fram en sammanställning över besparingarna som Sekoia ger och därmed tydliggörs inte bara den kvalitativa utan även den ekonomiska potentialen som plattformen erbjuder.

Vi går noga igenom er verksamhets vårduppdrag och tar fram de potentiella vinstsiffrorna. Tillsammans kan vi göra en uppskattning av när ni har tjänat in er investering i Sekoia. Inom det första året kommer ni att ha tjänat in själva investeringen och då kommer de ekonomiska besparingarna verkligen igång.

Läs också hur Odense kommun estimerar att Sekoia frigör ca 15 miljoner SEK per år

Hur kan vi hjälpa dig?

Skicka gärna ett mail till oss på kontakt@sekoia.se eller ring +46 8 410 370 00

Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00