Är du vårdanställd?

I dag är tempot mycket högt på vårdinrättningar och boenden. Det kan vara svårt att hinna med allt och framför allt att få tillräckligt med tid för kärnan i jobbet – omsorg och närvaro. Det vill vi göra något åt.

På många platser kämpar personalen med skärpta krav på dokumentation, ökande antal arbetsuppgifter och inte särskilt tidsenliga verktyg. Då kan det kännas som om arbetsdagen bara består av avbrott, vilket på lång sikt skapar en tuff arbetsmiljö då man alltid kämpar för att hinna med.


Befinner man sig mitt uppe i en hektisk arbetsdag ser man mest de negativa sidorna av arbetet. Kanske glömmer ni varför ni valde att jobba med omsorg en gång i tiden. Så är det nog med de flesta jobb, men det hjälper inte här och nu. Här räknas uppbackning från ledningen, bra arbetskamrater, yrkesstolthet och stunderna av närhet.

Det ska vara kul att komma till jobbet och sätta igång med arbetsuppgifterna. Du måste veta vad som förväntas av dig och du måste ha rätt redskap för att göra rätt insats. Det kan vara svårt att lyckas med att ge rätt vård. Därför är det ett måste att ha överblick över arbetsdagen och tillgång till information för att kunna sköta sitt jobb – allt lättfattligt presenterat i ett användarvänligt verktyg.


Vårdyrket har varit under press

Av många skäl har vårdyrket varit under press de senaste åren. Den ökade arbetsbelastningen i vårdsektorn, boendes allt komplexare behov och de större kraven på dokumentation. Det är saker som ofta diskuteras och berör oss alla.

Sekoia tror på att stödja personalens yrkesskicklighet. Vi tror att rätt beslut fattas av yrkespersoner mot bakgrund av korrekt information. Vi anser att det är en av hörnstenarna i och en förutsättning för en bra insats. Därför arbetar vi målinriktat för att lyfta fram yrkesskickligheten – till ömsesidig nytta för alla.

Vill du veta mer?

Skicka ett mail till oss på kontakt@sekoia.se eller ring +46 8 410 370 00

Sekoia AB   /   Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm   /   kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00 Sekoia AB
Hälsingegatan 45   /   113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se   /   +46 8 410 370 00
Sekoia AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
kontakt@sekoia.se
+46 8 410 370 00